Produkty

Jste na: LAMI KAPPA / Produkty / Vibrodiagnostika / Software / SW OMNITREND

SW OMNITREND

Jeden software pro všechny přístroje - analýza, archivace, obchůzky, protokoly


OMNITREND je společný univerzální software k PRÜFTECHNIK přístrojům pro měření a analýzu vibrací. Umožňuje konfigurovat obchůzky pro přístroje, sledovat trend vibrací, analyzovat spektra, časový signál, orbity, stav ložisek, provozní tvary kmitů, vyvažování apod. Slouží též pro archivaci dat a tvorbu protokolů podle normy ISO. OMNITREND je plně lokalizován do češtiny.

V software je vestavěna podpora událostí dle standardu MIMOSA, editor alarmů, editor poruchových frekvencí. Lze zobrazit poruchové frekvence ložisek, vypočítat hodnoty v editoru poruchových frekvencí pro převodovky, a další absolutní a relativní frekvence. Pomocí signálek alarmu lze rychle zjistit, v kterém měřícím bodě stromu je problém. Podporuje databázi MS Access, ORACLE a MS SQL.

OMNITREND WebReport - volitelná část software OMNITREND pro tvorbu šablon protokolů. Šablona se po spojení s databází (systémem Klient -Server ... např. po internetu) automaticky aktualizuje posledními naměřenými údaji a vznikne tím aktuální protokol, který lze vytisknout. Šablonu s protokolem lze distribuovat dalším uživatelům, čímž lze získat informace i pro další informační systémy (OPC Client, SAP IBIP measurement data export... ). Systém je založen na technologii JAVA.

SW OMNITREND řeší:

Související produkty: