Vibrodiagnostika

Jste na: LAMI KAPPA / Školení / Vibrodiagnostika

LAMI KAPPA je členem Asociace technických diagnostiků ČR, v jejímž rámci je certifikována jako schválené školící pracoviště pro oblast "technik diagnostik vibrodiagnostik" včetně provádění praktických částí certifikačních zkoušek.

VIBRODIAGNOSTIKA I

 • rozdělení, cíle a přínosy vibrodiagnostiky
 • technická diagnostika a provozní spolehlivost
 • vibrace - druhy a veličiny vibrací
 • snímače
 • měřící přístroje
 • zásady pro měření vibrací
 • základní vibrodiagnostické metody
 • vibrace jako ukazatel technického stavu stroje 
 • určování zbytkové životnosti diagnostikovaného objektu

VIBRODIAGNOSTIKA II

 • měření vibrací
 • frekvenční analýza
 • obálková analýza
 • projevy poškození valivých ložisek
 • projevy závad ozubených převodů
 • trendová a vibrační diagnostika
 • diagnostika závad – základní závady určené z frekvenčního spektra
 • základní zásady tvorby diagnostického systému

VIBRODIAGNOSTIKA III

 • vibrodiagnostika valivých ložisek
 • vibrodiagnostika elektromotorů
 • vibrodiagnostika převodovek
 • vibrodiagnostika kompresorů, ventilátorů, čerpadel