Souhlasíte s používáním Cookies?


Automatické maznice

Jak Vám pomohou automatické maznice simalube:

  • zajistí spolehlivé a správné mazání a tudíž zvýší provozuschopnost mazaného zařízení
  • eliminují rizika ručního mazání (nespolehlivost, přemazání nebo nedostatečné mazání, nežádoucí smísení různých maziv, kontaminace maziv)
  • sníží náklady na mazání až o 30 % (menší spotřeba maziva, výrazně menší pracnost)
  • zvýší bezpečnost práce (minimalizace přítomnosti člověka u provozovaného stroje, bezpečné mazání i obtížně přístupných míst, minimalizace manipulace s mazadly)

Automatické maznice simalube jsou odpovědí na 5 základních otázek ohledně mazání strojů – je mazáno:

  1. správným mazivem?
  2. správné množství?
  3. ve správný čas?
  4. na správném místě?
  5. správným způsobem?