Souhlasíte s používáním Cookies?


Technická podpora

Rádi bychom využili tuto platformu jak pro podporu uživatelů námi dodaných přístrojů a software, tak pro sdílení informací se všemi, kteří se zajímají o technickou diagnostiku. V dnešní době, kdy si každý nechává informace pokud možno jen pro sebe, bychom chtěli podpořit obecné povědomí o problematice ustavování, geometrických měření, vyvažování a měření a analýzy vibrací. Pokud máte dotazy ohledně našich přístrojů nebo byste zde rádi našli něco, co zde dosud chybí, kontaktujte nás. Děkujeme.