Souhlasíte s používáním Cookies?


Ustavování strojů a geometrická měření

LAMI KAPPA je členem Asociace technických diagnostiků ČR, v jejímž rámci je certifikována jako schválené školící pracoviště pro oblast "technik diagnostik montážních a optických měření" včetně provádění praktických částí certifikačních zkoušek.

V našem školícím centru mají účastníci kurzů k dispozici pro praktická cvičení následující výukové pomůcky:

 • soustrojí 2 strojů
 • soustrojí 3 strojů
 • soustrojí s vloženou hřídelí
 • soustrojí s kardanovou hřídelí
 • vertikální soustrojí
 • cvičnou plochu pro měření rovinnosti, přímosti a podobně

trenažér pro měření a ustavování vývrtů  
 

USTAVOVÁNÍ STROJŮ

Základy ustavování - úvod

 • úvod do ustavování hřídelí
 • co je to nesouosost
 • kontrola přes ustavováním a volná patka
 • zjištění ustavení soustrojí
 • laserové systémy pro ustavování

Pochopení funkce číselníkových úchylkoměrů

 • číselníkové úchylkoměry
 • použití úchylkoměrů pro ustavení

Kontroly před ustavováním a opravy / úpravy

Kontrola a korekce volné patky

 • zjištění a korekce volné patky
 • proč je volná patka tak důležitá
 • zkouška volné patky
 • korekce volné patky

Čelně obvodová metoda

Reverzní obvodová metoda

Ustavování laserem

 • laserové systémy pro ustavování
 • práce s laserovým systémem
 • provedení měření souososti laserem

Pohyb strojem

 • pohyb strojem
 • omezení základem stroje a kotevními šrouby

Dynamický a teplotní pohyb

 • dynamický a teplotní pohyb
 • práce s dynamickým pohybem

Ustavování soustrojí

cigaro.jpg