Souhlasíte s používáním Cookies?


Kalibrace přístrojů

Nabízené přístroje k měření vibrací, ustavování a geometrická měření jsou považovány za nestanovené měřidlo. Tato měřidla podléhají pravidelnému ověřování v periodě dvou let. V případě, že neproběhne ve stanoveném termínu kalibrace přístroje, je přesnost měřidla brána pouze jako informativní. Taková měřidla upadají do kategorie měřidel orientačních. V případném sporu takové měřidlo neobstojí. Dle požadavků norem ISO doporučujeme každé dva roky provést kalibrační zkoušku za účelem ověření přesnosti měřicího přístroje. Tato skutečnost je vyznačena nálepkou na zadní straně přístroje, kde je na nálepce vyznačeno datum (šipkou nebo dírkou) do kdy lze přístroj považovat za nestanovené měřidlo - tedy datum příští kalibrační zkoušky. Některé přístroje Vás upozorní na prošlou kalibraci zobrazením varovného hlášení na displeji. 

 

Naše společnost je pověřena prováděním kalibrací laserových přístrojů firmy PRÜFTECHNIK. K tomuto účelu disponujeme kalibračními stolicemi CALI-CHEK Ti a CALI-CHEK F a speciálním kalibračním SW WinCali. Kalibraci jsme po předchozí dohodě schopni provést do 24 hodin od převzetí přístroje.  

Dále nabízíme kalibrace přístrojů pro měření vibrací a dalších námi dodávaných zařízení.

 

Samozřejmou součástí kalibrace je opatření přístroje kalibrační nálepkou s vyznačenou dobou platnosti kalibrace a vystavení kalibračního certifikátu ke zkalibrovanému přístroji.

 

Kalibrujeme i laserové přístroje Fluke 830, FAG Top-Laser EQUILIGN, Schaeffler EQUILIGN 2, JohnCrane LASE-A-LIGN a LASE-A-LIGN EX a Schenk SmartBalancer a SmartBalancer 2. Jedná se totiž o výrobky firmy FLUKE/PRÜFTECHNIK.

kalibrace_laborator.jpg