Souhlasíte s používáním Cookies?


Ustavování a geometrická měření

Ustavování strojů s vloženou hřídelí

Hřídel spojující hřídele dvou strojů se nazývá „vložená hřídel“ (někdy také „mezikus“, „mezihřídel“ apod.). Odpovídající anglický název je „spacer shaft“. Jedná se o poměrně častou konfiguraci strojů v mnoha podobách.


Vložená hřídel má na každém svém konci pružnou spojku a není uložena v ložiskách. Pokud je na jednom konci hřídele pružná spojka a na druhém tuhá spojka, nejedná se o vloženou hřídel.


Stroje spojené pomocí vložené hřídele se mají ustavovat v této konfiguraci, nikoliv jako stroje s „virtuální“ krátkou pružnou spojkou umístěnou uprostřed délky vložené hřídele nebo jako stroje s jedinou spojkou na jednom nebo druhém konci vložené hřídele. Důvodem je:
a) aby konfigurace strojů odpovídala skutečnosti,
b) výrazně menší pracnost a časová náročnost ustavování pokud je použita funkce „vložená hřídel“.


Tolerance pro ustavení strojů s vloženou hřídelí jsou totiž méně přísné, než pro stroje s krátkou pružnou spojkou. Nesouosost je rozložena mezi dvě spojky a navíc axiální přesazení (rozevření) je závislé na délce vložené hřídele – tolerance jsou specifikovány na 100 mm délky vložené hřídele. Tedy např. u vložené hřídele délky 300 mm jsou tolerance 3 x větší.


Pokud tedy laserový přístroj disponuje funkcí „vložená hřídel“ umožňující měřit ustavení s využitím výhod rozložení nesouososti na obě spojky a tolerancí rostoucích s délkou vložené hřídele, má jeho uživatel s ustavováním mnohem méně práce a vyhne se zbytečnému pohybu se strojem, který ve skutečnosti není nutný.


vh_vliv-vzdalenosti.png
vh_1.png
konfigurace-s-kratkou-pruznou.png
konfigurace-s-vh-1.png
vysledek-s-kratkou-pruznou.png
vysledek-s-vh.png