Souhlasíte s používáním Cookies?


Cyklónové odlučovače (separátory)

TLV nabízí mnoho typů cyklónových odlučovačů pro páru a vzduch určených k instalaci přímo do příslušných rozvodů. Portfolio výrobků zahrnuje mimo jiné odlučovače (separátory) s integrovaným odvaděčem kondenzátu a kompaktní nerezové modely. Odlučovače separují vodu (kondenzát) z páry nebo vzduchu během transportu média.

Rozsah provozních tlaků: 0 - 25 barg
Rozsah provozních teplot: 0 - 300 °C

 

Přínosy a vlastnosti

Odlučovače účinně separují kondenzát, který se tvoří nebo je strháván v parním nebo vzduchovém potrubí.

Všechny odlučovače TLV jsou cyklónové konstrukce, která zajišťuje velmi vysokou až 98 % účinnost separace, a to i při vyšších rychlostech proudění média.

Integrovaný odvaděč kondenzátu (u některých modelů) je typu s volným plovákem a tříbodovým sedlem, což zajišťuje kontinuální odvod kondenzátu, dobrou těsnost, dlouhou životnost a maximální spolehlivost.

Odlučovače dodávají vysoce kvalitní páru nebo vzduch bez kondenzátu, což umožňuje vysokou produktivitu a kvalitu provozu/výroby.