Souhlasíte s používáním Cookies?


Rekuperace kondenzátu

TLV vyvíjí a vyrábí zařízení pro rekuperaci kondenzátu včetně aplikací s velkou výškou zdvihu kondenzátu a aplikací zahrnujících mechanické zvedače tam, kde je použití elektricky poháněných čerpadel nemožné. Zařízení pro rekuperaci a transport kondenzátu sbíraného sáním nebo gravitačně.

Rozsah provozních tlaků: Vakuum - 21 barg
Rozsah provozních teplot: 0 - 220 °C


Přínosy a vlastnosti

TLV nabízí širokou paletu zařízení pro rekuperaci kondenzátu vyhovující každé aplikaci a kapacitě. V portfoliu máme čerpadla s ejektorem pro rekuperaci vysokoteplotního kondenzátu, mechanické zvedače kondenzátu bez potřeby elektrického napájení (PowerTrap®) a vakuové pumpy vhodné pro rekuperaci kondenzátu o nízké teplotě a tlaku.

Poskytujeme také konzultační služby pro optimalizaci systému rekuperace včetně místního ohodnocení, měření, návrhu systému, konstrukce potrubních rozvodů a vyhodnocení výsledků.