Souhlasíte s používáním Cookies?


Vzájemná poloha strojů

Monitorování vzájemné polohy strojů je užitečné z důvodu zjištění:

  • změny vzájemné polohy strojů za studena vs za tepla (ověření tepelného růstu pro účely správného ustavení strojů) 
  • zjištění externích vlivů jako je připojení potrubí, jeho napuštění nebo natlakování na polohu strojů
  • sledování relativních pohybů částí během činnosti (rozběhu / doběhu) strojů

Pro monitorování změny vzájemné polohy strojů je ideální aplikace LIVE TREND přístroje ROTALIGN Touch.