Souhlasíte s používáním Cookies?


Odvaděče kondenzátu

Přínosy a vlastnosti

Odvaděč kondenzátu je typ automatického ventilu, který odvádí kondenzát tvořící se při využívání páry v různých zařízeních a také během transportu páry v parních vedeních, aniž by při odvodu kondenzátu docházelo také ke ztrátám páry. Podle principu fungování lze odvaděče kondenzátu rozdělit do tří základních typů – mechanické (plovákové), termodynamické a termostatické.

 

TLV vyvíjí a vyrábí všechny tři typy odvaděčů. Široké portfolio výrobků umožňuje zvolit optimální odvaděč nejlépe odpovídající dané aplikaci a parametrům. Každý odvaděč TLV nabízí nejvyšší energetickou efektivitu ve své kategorii. Velká pozornost je při návrhu a výrobě odvaděčů věnována hledisku údržby, což se projevuje například v unifikaci dílů, jejich vyměnitelnosti a využívání opakovaně použitelných PTFE těsnění. Náhradní díly k odvaděčům TLV jsou dostupné také jednotlivě, nikoliv pouze v sadách.

 

Níže jsou uvedeny některé běžné aplikace a typy často používaných odvaděčů kondenzátu:

Hlavní parní vedení:

  • plovákové odvaděče
  • diskové odvaděče

Parou vytápěná zařízení

  • plovákové odvaděče
  • termostatické odvaděče
  • velkokapacitní plovákové odvaděče

Ochrana proti zamrznutí, vytápění prostor

  • termostatické odvaděče
  • plovákové odvaděče
  • bi-metalové odvaděče