Videa

Jste na: LAMI KAPPA / Technická podpora / Videa

Pravý pomocník do jakéhokoliv průmyslového prostředí

Nový přístroj VIBSCANNER 2 pro měření vibrací se kromě velmi vysoké rychlosti a kvality sběru dat a extrémní jednoduchosti použití vyznačuje také špičkovou odolností a dlouhou životností. Podívejte se sami...

Pro spuštění videa musíte mít na Vašem PC instalován přehrávač Adobe Flash Player.

Ustavování strojů s kardanovým hřídelem pomocí ROTALIGN touch

Ustavování strojů s kardanovým hřídelem rychleji, bezpečněji, přesněji a levněji. Jak? Pomocí přístroje ROTALIGN touch...

Odolnost, spolehlivost, dlouhá životnost - OPTALIGN touch a ROTALIGN touch pro průmysl

ROTALIGN touch – nejnovější laserový přístroj pro ustavování rotačních strojů od firmy PRÜFTECHNIK – je koncipován s ohledem na potřeby průmyslu současnosti i budoucnosti. Jedním z požadavků je vysoká odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost. Podívejte se, co všechno ROTALIGN touch vydrží a v jakých podmínkách Vám může sloužit. Voda, prach, špína a mastnota, mráz, pády a údery, poškrábání ostrými hranami – s tím vším konstruktéři při vývoji počítali, a to i při výběru dotykového displeje, který bývá většinou nejslabším článkem moderních přístrojů. V případě ROTALIGNU touch tomu ale tak není. Ten vydrží téměř vše.

LamiApp - nová aplikace pro technické diagnostiky. Zdarma ke stažení.

Aplikace LamiApp je užitečným nástrojem pro technickou praxi v diagnostice stavu rotačních strojů. Své uplatnění najde přímo v technických provozech, ale i jako pomůcka pro univerzitní studium. Aplikace je plně off-line, pro její používání není potřeba připojení k internetu. Prvním funkčním blokem aplikace LamiApp je základní problematika tolerancí provozního ustavování jak pro krátké pružné spojky, tak pro vložené hřídele. Uživatel aplikaci pouze zadá provozní otáčky soustrojí a aplikace vypočítá doporučené radiální a axiální tolerance pro jeho ustavení. Současně v tomto bloku aplikace obsahuje kalkulátor teplotního růstu pro předem nadefinované běžně používané materiály. Dalším blokem aplikace LamiApp je funkce zabývající se základy diagnostiky vibrací. Obsahuje podrobnou funkci přepočtu mezi jednotlivými veličinami vibrací v závislosti frekvenci vibrací resp. provozních otáčkách stroje. S touto problematikou úzce souvisí další funkce kalkulátor 4-20 mA, která jednoduše přepočítá hladiny vibrací na konkrétní hodnoty proudu [mA]. V případě řemenových převodů je užitečným nástrojem funkce výpočtů frekvence, rychlosti a délky řemene. Stačí pouze zadat osovou vzdálenost, průměry (případě poloměry) řemenic a provozní otáčky stroje a aplikace vypočítá vše ostatní. Dále aplikace obsahuje funkce pro přepočet základních jednotek mezi imperiálním a metrickým systémem. Aplikace rychle přepočítá základní jednotky veličin vibrací, hmotnosti, rychlosti, délky a teploty. Na závěr aplikace obsahuje několik užitečných výtahů z normy ČSN ISO 10816 upravující problematiku měření vibrací. V současnosti je LamiApp k dispozici pro operační systém Android.

Ustavování za pomocí přístroje OPTALIGN smart RS5

Ukázka ustavování rotačního stroje pomocí laseru OPTALIGN smart RS5. Jednoduché, rychlé, srozumitelné. Zadejte rozměry stroje, otočte hřídelí, podívejte se na výsledky. Pokud je to potřeba, upravte polohu pohyblivého stroje za pomoci funkce Live Move, která zobrazuje současně (pokud chcete) vertikální a horizontální posun stroje on-line. OPTALIGN = etalon laserového ustavování.

Analýza vibrací a provozní vyvažování přístrojem VIBXPERT II

Podívejte se na ukázku analýzy vibrací a provozního vyvažování ventilátoru ve spalovně biomasy. Nahlédněte přes rameno technikovi Prüftechnik a jeho nejlepšímu příteli - přístroji VIBXPERT II :o)

ROTALIGN touch - první laserový přístroj kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0

ROTALIGN touch je nejnovější laserový systém pro ustavování rotačních strojů od firmy PRÜFTECHNIK - největšího světového výrobce a vynálezce laserového ustavování. Je to první laserový systém pro ustavování na světě, který může být vybaven on-line konektivitou a přenosem dat prostřednictvím cloudu. ROTALIGN touch je plně připraven pro budoucí aplikace v éře Průmyslu 4.0. Tento systém znovu potvrzuje vedoucí postavení společnosti PRÜFTECHNIK a její technologickou vyspělost. Méně práce, větší přesnost, automatická eliminace negativních vlivů a chyb a snadná obsluha. Co víc si může technik přát?

Revoluce v ustavování strojů s kardanovou hřídelí

Představujeme Vám zcela nový způsob ustavování strojů s kardanovým hřídelem. Dosud bylo nutné kardanovou hřídel před zahájením ustavování demontovat, instalovat komplikované držáky, složitě seřídit laserový paprsek a stroje ustavovat jako nespojené. Po dokončení ustavování bylo nutné kardanovou hřídel instalovat zpět a stroje sespojkovat. Nyní je k dispozici nový způsob, který má následující výhody: a) dva nové režimy měření „Rotating Plane“ a „180° turn“ b) dva nové typy velmi jednoduše použitelných držáků c) NENÍ NUTNÉ vyjímat kardanovou hřídel! d) instalace držáků a seřízení laseru zabere pouze cca 15 minut e) měření je možné i při velmi omezeném prostoru f) měření je prováděno při otáčení hřídelí a tedy podle skutečné osy rotace g) měření je prováděno za provozních podmínek (kardanová hřídel zůstává na místě) Oba režimy měření i oba typy držáků jsou firmou PRÜFTECHNIK patentovány. Rádi Vám poskytneme bližší informace.

tab@lign - první laserový systém využívající platformu tabletů a smartphonů

tab@lign je revoluční laserový systém pro ustavování rotačních strojů poskytující svým uživatelům následující výhody: a) rozšíření využití již pořízených mobilních zařízení (tablety, smartphony), b) použití bezdrátové komunikace těchto zařízení pro účely ustavování (zvýšení bezpečnosti práce a rychlosti ustavování), c) možnost okamžitě odeslat výsledky ustavování, d) možnost provozovat systém tab@lign s více tablety/smartphony a tím dále zvýšit jeho přínos pro firmu, e) využít špičkovou patentovanou technologii jednoho laserového paprsku firmy PRÜFTECHNIK za velmi výhodnou pořizovací cenu. Ustavování se systémem tab@lign je jednoduché, intuitivní, snadné. Podívejte se na toto video a přesvědčte se sami.

1 |