Videa

Jste na: LAMI KAPPA / Technická podpora / Videa

Údržba a opravy elektromotorů - ložiska, těsnění, mazání

Krátké video o opravách elektromotorů zaměřené na montáž a demontáž ložisek (pomocí přípravků i indukčního ohřevu) a problematiku zajištění správného mazání ložisek. Profesionálně provedená oprava = spokojenost uživatele.

SHAFTALIGN touch - Nová úroveň ustavování běžných rotačních strojů

Laserový přístroj SHAFTALIGN touch přináší novou úroveň do ustavování běžných rotačních strojů. Rychle, přesně, intuitivně, všestranně a přitom výhodně. Tak jako i ostatní laserové systémy z rodiny touch.

Vidíte ustavovaný stroj na displeji opačně než ve skutečnosti?

Vidíte ustavovaný stroj na displeji přístroje touch opačně než ve skutečnosti? Snadná pomoc – využijte funkci otočení zobrazení. Nezapomeňte přitom na to, že je lepší mít laser na stacionárním stroji, protože při upravování polohy pohyblivého stroje Vám nevyběhne laserový paprsek z detektoru. Využijte také faktu, že pohyb je měřen současně ve vertikálním i horizontálním směru a tedy můžete při jednom měření upravit jak výškovou, tak stranovou pozici pohyblivého stroje. Technologie jednoho paprsku má svá pozitiva, využijte je i Vy. Ustavujte rychle, efektivně a s maximálním komfortem. Ustavujte s laserovými přístroji ROTALIGN touch, ROTALIGN touch EX a OPTALIGN touch.

Patentovaná technologie jednoho laserového paprsku - proč?

Proč používá Prüftechnik patentovanou technologii jednoho paprsku? 1. Seřízení jednoho paprsku do jednoho detektoru je jednodušší a rychlejší. 2. Vzájemná vzdálenost strojů nemá vliv na přesnost měření, která je vždy stejná. 3. Je možné ustavovat stroje s jakoukoliv výchozí nesouosostí, a to díky unikátní funkci rozšíření rozsahu detektoru. Při využití této funkce paprsek nevyběhne z detektoru. Není tedy nutné stroje nahrubo předrovnávat.

vertiSWEEP - jednoduché a rychlé měření souososti vertikálních strojů

Měření souososti vertikálních strojů tak jednoduché, jak jen může být... Společnost PRÜFTECHNIK má patentován unikátní režim měření vertiSWEEP, při kterém stačí jen otočit hřídelemi. Není nutné natáčet je přesně do předepsaných pozic tzv "0-3-6-9". Velmi vhodné například v případě omezeného přístupu ke spojce.

Pravý pomocník do jakéhokoliv průmyslového prostředí

Nový přístroj VIBSCANNER 2 pro měření vibrací se kromě velmi vysoké rychlosti a kvality sběru dat a extrémní jednoduchosti použití vyznačuje také špičkovou odolností a dlouhou životností. Podívejte se sami...

Ustavování strojů s kardanovým hřídelem pomocí ROTALIGN touch

Ustavování strojů s kardanovým hřídelem rychleji, bezpečněji, přesněji a levněji. Jak? Pomocí přístroje ROTALIGN touch...

Odolnost, spolehlivost, dlouhá životnost - OPTALIGN touch a ROTALIGN touch pro průmysl

ROTALIGN touch – nejnovější laserový přístroj pro ustavování rotačních strojů od firmy PRÜFTECHNIK – je koncipován s ohledem na potřeby průmyslu současnosti i budoucnosti. Jedním z požadavků je vysoká odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost. Podívejte se, co všechno ROTALIGN touch vydrží a v jakých podmínkách Vám může sloužit. Voda, prach, špína a mastnota, mráz, pády a údery, poškrábání ostrými hranami – s tím vším konstruktéři při vývoji počítali, a to i při výběru dotykového displeje, který bývá většinou nejslabším článkem moderních přístrojů. V případě ROTALIGNU touch tomu ale tak není. Ten vydrží téměř vše.

LamiApp - nová aplikace pro technické diagnostiky. Zdarma ke stažení.

Aplikace LamiApp je užitečným nástrojem pro technickou praxi v diagnostice stavu rotačních strojů. Své uplatnění najde přímo v technických provozech, ale i jako pomůcka pro univerzitní studium. Aplikace je plně off-line, pro její používání není potřeba připojení k internetu. Prvním funkčním blokem aplikace LamiApp je základní problematika tolerancí provozního ustavování jak pro krátké pružné spojky, tak pro vložené hřídele. Uživatel aplikaci pouze zadá provozní otáčky soustrojí a aplikace vypočítá doporučené radiální a axiální tolerance pro jeho ustavení. Současně v tomto bloku aplikace obsahuje kalkulátor teplotního růstu pro předem nadefinované běžně používané materiály. Dalším blokem aplikace LamiApp je funkce zabývající se základy diagnostiky vibrací. Obsahuje podrobnou funkci přepočtu mezi jednotlivými veličinami vibrací v závislosti frekvenci vibrací resp. provozních otáčkách stroje. S touto problematikou úzce souvisí další funkce kalkulátor 4-20 mA, která jednoduše přepočítá hladiny vibrací na konkrétní hodnoty proudu [mA]. V případě řemenových převodů je užitečným nástrojem funkce výpočtů frekvence, rychlosti a délky řemene. Stačí pouze zadat osovou vzdálenost, průměry (případě poloměry) řemenic a provozní otáčky stroje a aplikace vypočítá vše ostatní. Dále aplikace obsahuje funkce pro přepočet základních jednotek mezi imperiálním a metrickým systémem. Aplikace rychle přepočítá základní jednotky veličin vibrací, hmotnosti, rychlosti, délky a teploty. Na závěr aplikace obsahuje několik užitečných výtahů z normy ČSN ISO 10816 upravující problematiku měření vibrací. V současnosti je LamiApp k dispozici pro operační systém Android.

Ustavování za pomocí přístroje OPTALIGN smart RS5

Ukázka ustavování rotačního stroje pomocí laseru OPTALIGN smart RS5. Jednoduché, rychlé, srozumitelné. Zadejte rozměry stroje, otočte hřídelí, podívejte se na výsledky. Pokud je to potřeba, upravte polohu pohyblivého stroje za pomoci funkce Live Move, která zobrazuje současně (pokud chcete) vertikální a horizontální posun stroje on-line. OPTALIGN = etalon laserového ustavování.

1 |