Souhlasíte s používáním Cookies?


GEO CENTER

GEO CENTER je všestranný software pro geometrická měření v průmyslu. Je určen pro širokou škálu různých typů měření:

 • přímost
 • rovinnost
 • vodorovnost
 • sklon
 • svislost
 • rovnoběžnost
 • pravoúhlost

GEO CENTER je ZDARMA ke stažení jako Lite verze umožňující:

 • nakonfigurování nového měření
 • provedení měření všemi měřícími metodami a za použití všech funkcí
 • zobrazení výsledkůměření ve 2D a 3D (záznam výsledků lze vytvořit např. pomocí print screenu displeje NB/tabletu)
 • otevření existujících souborů měření

Plná verze GEO CENTER umožňuje navíc:

 • uložit výsledky
 • exportovat naměřená data
 • vytvořit protokol z měřeníGEO CENTER řeší:

centricita vývrtů | přímost | rovinnost, vodorovnost, rovnoběžnost a pravoúhlost | software a příslušenství

Software GEO CENTER umožňuje přípravu měření, provedení samotného měření, analýzu naměřených hodnot, generování protokolů i archivaci výsledků – vše v jednom.

Pro používání SW GEO CENTER je potřeba pouze notebook nebo tablet s operačním systémem MS Windows. Software se pomocí Bluetooth připojuje přímo k příslušnému hardware PRÜFTECHNIK. Pro měření a práci s výsledky tedy není nutná žádná speciální zobrazovací jednotka.

 

GEO CENTER je kompatibilní s následujícími zařízeními PRÜFTECHNIK:

 • LEVALIGN Expert laser a senzor
 • LEVALIGN Ultra laser
 • sensALIGN 7 laser a senzor (od přístrojů ROTALIGN Ultra iS a ROTALIGN touch)
 • Long range laser
 • INCLINEO
 • PENTALIGN

Mezi hlavní výhody SW GEO CENTER patří:

 • možnost používat ho přímo na notebooku/tabletu
 • uživatelské rozhraní v českém jazyce
 • kompatibilita s širokou škálou hardware
 • možnost pracovat se standardními nebo speciálními šablonami
 • v případě potřeby široká možnost nastavení specifických faktorů (maximální flexibilita vyhovující různým faktickým omezením při měření)
 • zobrazení naměřených dat ve 2D a 3D včetně různých úhlů náhledu
 • mnoho variant zobrazení naměřených hodnot (naměřené hodnoty, optimalizace výsledků, vztažení k definovaným referenčním bodům apod.)
 • porovnávání různých měření mezi sebou
 • nastavování tolerancí
 • spojování více měření dohromady
 • exportování a importování dat
 • jednoduchá tvorba protokolů v mnoha jazycích včetně češtiny a editace jejich obsahu
 • a mnoho dalších