Souhlasíte s používáním Cookies?


LP200

Robustní snímače vibrací (a teploty) pro standardní aplikace

Snímače rychlosti vibrací (a případně i teploty) řady LP200 jsou ideální pro všechny stroje, jejichž provozní charakteristika se pohybuje na přibližně stejných podmínkách, například:

 • ventilátory
 • dmychadla
 • čerpadla
 • elektromotoryLP200 řeší:

ochranné systémy a 4-20 ma produkty

Charakteristika snímačů řady LP200:

 • měření rychlosti vibrací (mm/s nebo IPS) a případně i teploty (°C)
 • různé měřící rozsahy
 • měří buď RMS hodnotu nebo špičkovou (peak) hodnotu
 • různá frekvenční pásma
 • s konektorem nebo integrovaným kabelem
 • horní nebo boční výstup
 • montážní trn buď M6 nebo M8
 • vysoká kvalita

Snímače řady LP200 kontinuálně zaznamenávají vibrace stroje (rychlost vibrací) ve zvoleném frekvenčním pásmu a přenáší odpovídající charakteristické hodnoty ve formě proudové smyčky (4-20 mA) do řídicího systému (PLC). Přenesená hodnota je porovnávána s nastavenou úrovní alarmu a v případě jejího překročení je vystaven alarm. Snímače řady LP262 a LP264 měří současně také teplotu.