Souhlasíte s používáním Cookies?


LP300

Robustní snímače vibrací (a teploty) pro standardní aplikace

Snímače zrychlení vibrací (a případně i teploty) řady LP300 jsou ideální pro všechny stroje, jejichž provozní charakteristika se pohybuje na přibližně stejných podmínkách, například:

 • ventilátory
 • dmychadla
 • čerpadla
 • elektromotoryLP300 řeší:

ochranné systémy a 4-20 ma produkty

Charakteristika snímačů řady LP300:

 • měření zrychlení vibrací (g) a případně i teploty (°C)
 • různé měřící rozsahy
 • měří buď RMS hodnotu nebo špičkovou (peak) hodnotu
 • různá frekvenční pásma
 • s konektorem nebo integrovaným kabelem
 • horní nebo boční výstup
 • montážní trn buď M6 nebo M8
 • vysoká kvalita

Snímače řady LP300 kontinuálně zaznamenávají vibrace stroje (zrychlení vibrací) ve zvoleném frekvenčním pásmu a přenáší odpovídající charakteristické hodnoty ve formě proudové smyčky (4-20 mA) do řídicího systému (PLC). Přenesená hodnota je porovnávána s nastavenou úrovní alarmu a v případě jejího překročení je vystaven alarm. Snímače řady LP362 a LP364 měří současně také teplotu.