Souhlasíte s používáním Cookies?


Plovákové odvaděče s přepouštěcím obtokem

Free Float® odvaděče s integrovaným přepouštěcím obtokem.
Plovákové odvaděče s přepouštěcím obtokem řeší:

plovákové odvaděče

Prostorově úsporná konstrukce

Odvaděč má integrovaný obtokový ventil, čímž je eliminována nutnost přemosťovacího vedení a tím jsou minimalizovány nároky na prostor.


Snížení nákladů

Protože není potřeba by-pass vedení s dalším ventilem, jsou sníženy pořizovací i provozní náklady parního vedení.


Dlouhá životnost, excelentní trvanlivost

Vysoce přesně vyrobený kulový plovák se během střídání cyklů otáčí, čímž je zajištěno, že jeho styčná plocha se sedlem ventilu není stále stejná, ale je pro tento účel využíván celý povrch plováku. Tímto patentovaným řešením je zajištěna maximální životnost odvaděče a jeho těsnost proti únikům páry.


Údržba odvaděče bez jeho demontáže

Údržbu odvaděče je možná bez jeho demontáže z potrubí. Pro inspekci a čištění stačí demontovat šrouby z krytu odvaděče.

 

Další informace a aktuální technické listy naleznete zde.