Souhlasíte s používáním Cookies?


PowerTrap® mechanické zvedače kondenzátu s integrovaným odvaděčem

Mechanické zvedače kondenzátu s integrovaným odvaděčem a bez potřeby elektrického pohonu.

Rozsah provozních tlaků: Vakuum – 10,5 barg
Rozsah provozních teplot: 0 - 185 °C
PowerTrap® mechanické zvedače kondenzátu s integrovaným odvaděčem řeší:

rekuperace kondenzátu

Úspora energie

Rekuperuje a transportuje kondenzát s cílem minimalizování spotřeby tepla a vody.

Mžikový mechanismus rychle přepíná mezi odesíláním kondenzátu do mechanického zvedače a transportem kondenzátu, čímž zabraňuje únikům hnacího média (páry). 


Jednoduchý provoz

Řada GT má integrovaný odvaděč kondenzátu, čímž je obzvlášť vhodná pro rekuperaci kondenzátu ze zařízení s kolísavým tlakem (podtlak – přetlak).

Zvedače jsou poháněny párou, takže nepotřebují žádné elektrické příslušenství, čímž jsou velmi vhodné pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Konstrukce zvedačů umožňuje údržbu bez nutnosti demontovat zvedače z kondenzátního vedení.

 

Další informace a aktuální technické listy naleznete zde.

Vysvětlení funkce mechanického zvedače kondenzátu PowerTrap® s integrovaným odvaděčem včetně animace provozu naleznete zde.