Souhlasíte s používáním Cookies?


PowerTrap® mechanické zvedače kondenzátu

Mechanické zvedače kondenzátu bez potřeby elektrického pohonu.

Rozsah provozních tlaků: Vakuum – 21 barg
Rozsah provozních teplot: 0 - 220 °C
PowerTrap® mechanické zvedače kondenzátu řeší:

rekuperace kondenzátu

Úspora energie

Rekuperuje a transportuje kondenzát s cílem minimalizování spotřeby tepla a vody.

Mžikový mechanismus rychle přepíná mezi odesíláním kondenzátu do mechanického zvedače a transportem kondenzátu, čímž zabraňuje únikům hnacího média (pára, vzduch).

 
Jednoduchý provoz

Zvedače jsou poháněny párou nebo vzduchem, takže nepotřebují žádné elektrické příslušenství, čímž jsou velmi vhodné pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Konstrukce zvedačů umožňuje údržbu bez nutnosti demontovat zvedače z kondenzátního vedení.

 

Další informace a aktuální katalogové listy naleznete zde.

Vysvětlení funkce mechanického zvedače kondenzátu PowerTrap® včetně animace provozu naleznete zde.