Souhlasíte s používáním Cookies?


VIBER X3

Měřič vibrací, teploty a stavu valivých ložisek včetně jejich poslechu

 

Přístroj je určen pro základní diagnostiku strojního parku v těžkých provozních podmínkách. Pomocí VIBER X3 můžete:

 • měřit vibrace
 • provést základní analýzu vibrací
 • poslechnout si valivá ložiska
 • měřit teplotu
 • vyvážit stroj

Přístroj umožňuje nastavit citlivost snímače, frekvenční rozsah a jednotky měření vibrací, nastavit úroveň upozornění a alarmu, zobrazuje amplitudy a frekvence 5-ti nejvyšších špiček vibrací, měří teplotu, má nabíjecí baterii a komunikuje s uživatelem v českém jazyce. Paměť na uložení výsledků až 100 měření. Sluchátka pro poslech stavu valivých ložisek.

Naměřená data lze ukládat do paměti přístroje a přenášet do PC software TrendView (v českém jazyce) pro jejich archivaci a trendování dat v čase (obchůzková měření) nebo do programu Excel.
VIBER X3 řeší:

vyvažování | základní měření vibrací

Související produkty:

Maximální výhody přístroje

 

 • přesné měření ve 4 volitelných frekvenčních rozsazích
 • měření celkové úrovně vibrací a stavu valivých ložisek v reálním čase, zobrazované zároveň
 • paměť na uložení až 100 výsledků měření
 • sluchátka s regulací hlasitosti a vysokopásmovým filtrem pro poslech valivých ložisek
 • poslech stavu ložisek s porovnáváním s naměřenou BC hodnotou
 • uživatel si může zvolit následující měřící jednotky a způsob zobrazení výsledků:

g (RMS, 0-špička, špička-špička)

m/s2 (RMS, 0-špička, špička-špička)
mm/s (RMS, 0-špička, špička-špička)
μm (RMS, 0-špička, špička-špička)
inch/s (RMS, 0-špička, špička-špička)
mils (RMS, 0-špička, špička-špička)

 

 • měření stavu valivých ložisek v širokém frekvenčním rozsahu (0,5 - 16 kHz)
 • stavový ukazatel zobrazující stabilitu měření
 • rychlá a jednoduchá poruchová analýza zobrazující amplitudu a frekvenci 5-ti nejvyššíxh špiček v RPM nebo Hz
 • provozní vyvažování v jedné rovině novou 3-bodovou metodou bez použití snímače otáček
 • integrovaný infračervený teplotní snímač, jednotky °C nebo °F
 • nízká spotřeba energie
 • externí snímač vibrací (akcelerometr)
 • jasná indikace upozornění a alarmu při překročení nastavených hodnot pomocí žluté a červené LED diody
 • jednoduchá intuitivní obsluha
 • moderní technologie s DSP procesorem
 • podsvícený displej
 • komunikace s uživatelem v českém jazyce
 • nastavitelné vypínání pro úsporu energie
 • odolná konstrukce, krytí IP65
 • nastavitelná citlivost snímače (v případě poškození snímače/kabelu stačí tyto vyměnit)
 • součástí dodávky je nabíječka umožňující nabíjení baterie v přístroji a měření s přístrojem zapojeným do sítě
 • součástí dodávky je PC SW TrendView pro pravidelná měření (obchůzky) a archivaci dat