Souhlasíte s používáním Cookies?


VIBGUARD IIoT Compact

Výkonný on-line monitoring pro jednotlivé soustrojí

VIBGUARD IIoT Compact je vysoce výkonný, flexibilní a modulární on-line monitorovací systém měřící současně a nepřetržitě na až 6 kanálech. Systém pracuje zcela autonomním způsobem, dle předem nadefinovaných pravidel. Stav systému lze sledovat na webových stránkách i po internetu. V případě nestandardního stavu VIBGUARD IIoT Compact reaguje např. sepnutím výstupního signálu anebo odesláním zprávy emailem. Dle nastavených podmínek systém např. také změří a uloží diagnostické signály potřebné k pozdější analýze problému, které jsou okamžitě přístupné na webovém rozhraní. Přístroj disponuje pásmovou analýzou vibrací, kdy ze spektra analyzuje problém a informuje o nalezeném problému správný okruh osob. Např. informace o nedostatečném mazání obdrží údržba, ale s informací o nesouososti osloví diagnostickou skupinu.
Měří celkové hodnoty vibrací (zrychlení, rychlost, výchylka), stav valivých ložisek, FFT spektra (zrychlení, rychlost, výchylka, obálka), časové signály, obálku, orbity, procesní parametry a podobně. Přístroj obsahuje přednastavené měřící úlohy, přičemž další úlohy lze libovolně konfigurovat. Systém umožňuje v závislosti na definovaném provozním stavu stroje nastavit individuální alarmy. Měření je prováděno pomocí externích ICP nebo napěťových snímačů. VIBGUARD IIoT Compact disponuje též digitálními vstupy a výstupy a připojením na Ethernet a Modbus TCP.

Tak jako i u našich ostatních systémů jsou provozní náklady systému VIBGUARD IIoT Compact nízké, protože updaty software i firmware jsou k dispozici zdarma. Taktéž uživatel neplatí ani žádné roční poplatky za využívání vibrodiagnostického PC software.
VIBGUARD IIoT Compact řeší:

vibrodiagnostika | on-line vibrodiagnostika

Typické aplikace:

  • důležité stroje
  • stroje s proměnnými otáčkami / zatížením
  • valivá i kluzná ložiska
  • aplikace vyžadující nepřetržité měření
  • aplikace vyžadující současné měření na více kanálech