Souhlasíte s používáním Cookies?


VIBRONET Signalmaster (EX)

Systém pro sledování strojního parku - až 162 měřících bodů

Systém pracuje zcela autonomním způsobem, dle předem nadefinovaných pravidel. Stav systému lze sledovat na webových stránkách i po internetu. V případě nestandardního stavu systém reaguje např. sepnutím výstupního signálu anebo odesláním zprávy emailem. Dle nastavených podmínek systém např. také změří a uloží diagnostické signály potřebné k pozdější analýze problému, které jsou okamžitě přístupné na webovém rozhraní. Přístroj disponuje pásmovou analýzou vibrací, kdy přístroj ze spektra analyzuje problém a informuje o nalezeném problému správný okruh osob. Např. informace o nedostatečném mazání obdrží údržba, ale s informací o nesouososti osloví diagnostickou skupinu.

Měří celkové hodnoty vibrací (zrychlení, rychlost, výchylka), stav valivých ložisek, FFT spektra (zrychlení, rychlost, výchylka, obálka), časové signály. Přístroj obsahuje přednastavené měřící úlohy, přičemž další úlohy si lze libovolně konfigurovat. Systém umožňuje v závislosti na definovaném provozním stavu stroje nastavit individuální alarmy. Měření je prováděno pomocí externích snímačů CLD, snímačů teploty, otáček nebo jakýmikoliv dalšími snímači, je-li známa jejich charakteristika. VIBRONET Signalmaster je k dispozici také ve verzi do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Konfigurace systému se provádí pomocí PC SW OMNITREND, ve kterém lze také analyzovat naměřená data.
VIBRONET Signalmaster (EX) řeší:

on-line vibrodiagnostika

Související produkty:

Typické aplikace

  • elektromotory
  • čerpadla
  • ventilátory
  • jednoduché převody
  • ostatní "standardní" stroje
  • EX prostředí