Souhlasíte s používáním Cookies?


Videa

Údržba a opravy elektromotorů - ložiska, těsnění, mazání


Krátké video o opravách elektromotorů zaměřené na montáž a demontáž ložisek (pomocí přípravků i indukčního ohřevu) a problematiku zajištění správného mazání ložisek. Profesionálně provedená oprava = spokojenost uživatele.


SHAFTALIGN touch - Nová úroveň ustavování běžných rotačních strojů

Laserový přístroj SHAFTALIGN touch přináší novou úroveň do ustavování běžných rotačních strojů. Rychle, přesně, intuitivně, všestranně a přitom výhodně. Tak jako i ostatní laserové systémy z rodiny touch.


Vidíte ustavovaný stroj na displeji opačně než ve skutečnosti?

Vidíte ustavovaný stroj na displeji přístroje touch opačně než ve skutečnosti? Snadná pomoc – využijte funkci otočení zobrazení.


Nezapomeňte přitom na to, že je lepší mít laser na stacionárním stroji, protože při upravování polohy pohyblivého stroje Vám nevyběhne laserový paprsek z detektoru. Využijte také faktu, že pohyb je měřen současně ve vertikálním i horizontálním směru a tedy můžete při jednom měření upravit jak výškovou, tak stranovou pozici pohyblivého stroje. Technologie jednoho paprsku má svá pozitiva, využijte je i Vy.


Ustavujte rychle, efektivně a s maximálním komfortem. Ustavujte s laserovými přístroji ROTALIGN touch, ROTALIGN touch EX a OPTALIGN touch. 
 


Patentovaná technologie jednoho laserového paprsku - proč?

Proč používá Prüftechnik patentovanou technologii jednoho paprsku?


1. Seřízení jednoho paprsku do jednoho detektoru je jednodušší a rychlejší.

2. Vzájemná vzdálenost strojů nemá vliv na přesnost měření, která je vždy stejná.

3. Je možné ustavovat stroje s jakoukoliv výchozí nesouosostí, a to díky unikátní funkci rozšíření rozsahu detektoru. Při využití této funkce paprsek nevyběhne z detektoru. Není tedy nutné stroje nahrubo předrovnávat.
 

 
 
 
 
 
 
 


vertiSWEEP - jednoduché a rychlé měření souososti vertikálních strojů

Měření souososti vertikálních strojů tak jednoduché, jak jen může být...

 

Společnost PRÜFTECHNIK má patentován unikátní režim měření vertiSWEEP, při kterém stačí jen otočit hřídelemi. Není nutné natáčet je přesně do předepsaných pozic tzv "0-3-6-9". Velmi vhodné například v případě omezeného přístupu ke spojce.
 


Pravý pomocník do jakéhokoliv průmyslového prostředí

Nový přístroj VIBSCANNER 2 pro měření vibrací se kromě velmi vysoké rychlosti a kvality sběru dat a extrémní jednoduchosti použití vyznačuje také špičkovou odolností a dlouhou životností. Podívejte se sami...

perfektní odezva dotykového displeje za všech podmínek
velmi vysoká odolnost displeje
pádový test přístroje
schopnost pracovat za nízkých i vysokých teplot
pracho- a vodotěsnost podle IP65
špičková kvalita zpracování
nadprůměrná spolehlivost
To jsou vlastnosti přístroje VIBSCANNER 2, které určitě ocení každý uživatel. Investice do kvalitního vybavení se vyplatí!


Ustavování strojů s kardanovým hřídelem pomocí ROTALIGN touch

Patentovaný způsob ustavování strojů s kardanovým hřídelem bez nutnosti jeho demontáže. Dosud bylo nutné kardanovou hřídel před zahájením ustavování demontovat, instalovat komplikované držáky, složitě seřídit laserový paprsek a stroje ustavovat jako nespojené. Po dokončení ustavování bylo nutné kardanovou hřídel instalovat zpět a stroje sespojkovat.

Ustavování strojů s kardanem pomocí přístroje ROTALIGN touch má následující výhody:

a) rychlost

- není potřeba demontovat a poté opět instalovat kardanovou hřídel

- příprava měření i měření samotné jsou jednoduché

b) bezpečnost

- nehrozí nebezpečí úrazu pracovníků nebo poškození strojů při manipulaci s kardanovu hřídelí

c) přesnost

- měření je prováděno při otáčení hřídelí (jako při provozu stroje) a tedy podle skutečné osy rotace hřídelí

d) nižší náklady

- kratší odstavení strojů

- žádná manipulace s kardanovou hřídelí (jeřáb, vysokozdvižný vozík a pod.)

- méně lidí udělá více práce rychleji a s menší pracností

 

Princip měření je firmou PRÜFTECHNIK patentován. Rádi Vám poskytneme bližší informace.


Odolnost, spolehlivost, dlouhá životnost - OPTALIGN touch a ROTALIGN touch pro průmysl

ROTALIGN touch – nejnovější laserový přístroj pro ustavování rotačních strojů od firmy PRÜFTECHNIK – je koncipován s ohledem na potřeby průmyslu současnosti i budoucnosti. Jedním z požadavků je vysoká odolnost, spolehlivost a dlouhá životnost. Podívejte se, co všechno ROTALIGN touch vydrží a v jakých podmínkách Vám může sloužit. Voda, prach, špína a mastnota, mráz, pády a údery, poškrábání ostrými hranami – s tím vším konstruktéři při vývoji počítali, a to i při výběru dotykového displeje, který bývá většinou nejslabším článkem moderních přístrojů. V případě ROTALIGNU touch tomu ale tak není. Ten vydrží téměř vše.
 


LamiApp - nová aplikace pro technické diagnostiky. Zdarma ke stažení.

Aplikace LamiApp je užitečným nástrojem pro technickou praxi v diagnostice stavu rotačních strojů. Své uplatnění najde přímo v technických provozech, ale i jako pomůcka pro univerzitní studium. Aplikace je plně off-line, pro její používání není potřeba připojení k internetu. Prvním funkčním blokem aplikace LamiApp je základní problematika tolerancí provozního ustavování jak pro krátké pružné spojky, tak pro vložené hřídele. Uživatel aplikaci pouze zadá provozní otáčky soustrojí a aplikace vypočítá doporučené radiální a axiální tolerance pro jeho ustavení. Současně v tomto bloku aplikace obsahuje kalkulátor teplotního růstu pro předem nadefinované běžně používané materiály. Dalším blokem aplikace LamiApp je funkce zabývající se základy diagnostiky vibrací. Obsahuje podrobnou funkci přepočtu mezi jednotlivými veličinami vibrací v závislosti frekvenci vibrací resp. provozních otáčkách stroje. S touto problematikou úzce souvisí další funkce kalkulátor 4-20 mA, která jednoduše přepočítá hladiny vibrací na konkrétní hodnoty proudu [mA]. V případě řemenových převodů je užitečným nástrojem funkce výpočtů frekvence, rychlosti a délky řemene. Stačí pouze zadat osovou vzdálenost, průměry (případě poloměry) řemenic a provozní otáčky stroje a aplikace vypočítá vše ostatní. Dále aplikace obsahuje funkce pro přepočet základních jednotek mezi imperiálním a metrickým systémem. Aplikace rychle přepočítá základní jednotky veličin vibrací, hmotnosti, rychlosti, délky a teploty. Na závěr aplikace obsahuje několik užitečných výtahů z normy ČSN ISO 10816 upravující problematiku měření vibrací. V současnosti je LamiApp k dispozici pro operační systém Android.


Ustavování za pomocí přístroje OPTALIGN smart RS5

Ukázka ustavování rotačního stroje pomocí laseru OPTALIGN smart RS5. Jednoduché, rychlé, srozumitelné. Zadejte rozměry stroje, otočte hřídelí, podívejte se na výsledky. Pokud je to potřeba, upravte polohu pohyblivého stroje za pomoci funkce Live Move, která zobrazuje současně (pokud chcete) vertikální a horizontální posun stroje on-line. OPTALIGN = etalon laserového ustavování.


Analýza vibrací a provozní vyvažování přístrojem VIBXPERT II

Podívejte se na ukázku analýzy vibrací a provozního vyvažování ventilátoru ve spalovně biomasy. Nahlédněte přes rameno technikovi Prüftechnik a jeho nejlepšímu příteli - přístroji VIBXPERT II


ROTALIGN touch - první laserový přístroj kompatibilní s požadavky Průmyslu 4.0

ROTALIGN touch je nejnovější laserový systém pro ustavování rotačních strojů od firmy PRÜFTECHNIK - největšího světového výrobce a vynálezce laserového ustavování. Je to první laserový systém pro ustavování na světě, který může být vybaven on-line konektivitou a přenosem dat prostřednictvím cloudu. ROTALIGN touch je plně připraven pro budoucí aplikace v éře Průmyslu 4.0. Tento systém znovu potvrzuje vedoucí postavení společnosti PRÜFTECHNIK a její technologickou vyspělost. Méně práce, větší přesnost, automatická eliminace negativních vlivů a chyb a snadná obsluha. Co víc si může technik přát?


Revoluce v ustavování strojů s kardanovou hřídelí

Představujeme Vám zcela nový způsob ustavování strojů s kardanovým hřídelem. Dosud bylo nutné kardanovou hřídel před zahájením ustavování demontovat, instalovat komplikované držáky, složitě seřídit laserový paprsek a stroje ustavovat jako nespojené. Po dokončení ustavování bylo nutné kardanovou hřídel instalovat zpět a stroje sespojkovat. Nyní je k dispozici nový způsob, který má následující výhody: a) dva nové režimy měření „Rotating Plane“ a „180° turn“ b) dva nové typy velmi jednoduše použitelných držáků c) NENÍ NUTNÉ vyjímat kardanovou hřídel! d) instalace držáků a seřízení laseru zabere pouze cca 15 minut e) měření je možné i při velmi omezeném prostoru f) měření je prováděno při otáčení hřídelí a tedy podle skutečné osy rotace g) měření je prováděno za provozních podmínek (kardanová hřídel zůstává na místě) Oba režimy měření i oba typy držáků jsou firmou PRÜFTECHNIK patentovány. Rádi Vám poskytneme bližší informace.