Souhlasíte s používáním Cookies?


Vibrostandy

Kvalitní profesionální vibrostandy v různých velikostech a s různou mírou komplexity využitelné pro:

  • školení ve vibrodiagnostice
  • školení ve vyvažování
  • školení v ustavování
  • testování
  • strojové učení
  • výzkum & vývojVibrostandy řeší:

vibrostandy

Související produkty:

Hlubší porozumění v oblasti vibrodiagnostiky je klíčové pro výrobce rotačních strojů, servisní organizace i pro koncové uživatele. Při provozu rotačních strojů se mohou vyskytnout různé poruchy a vibrodiagnostika je osvědčeným nástrojem pro jejich identifikaci. Vibrostand pomáhá pochopit chování rotačních strojů a simulovat specifické příznaky jejich poruch.

Školení dynamiky vibračních strojů

Vibrostand je skvělá, cenově dostupná a bezpečná rotorová sada pro získání praktických zkušeností s vibracemi rotačních strojů. Obsluha rotačních strojů na něm může být školena v oblasti vyvažování rotorů a vibračního chování, souvisejícího s poruchami různých komponent. Proces osvojení znalostí chování strojů probíhá bez nátlaku časového harmonogramu výroby nebo opravy rotačního stroje a bez rizika poškození kritického zařízení.

Aplikace strojového učení

Aby se algoritmy strojového učení, jako jsou neuronové sítě, efektivně učily, musí mít k dispozici dostatečné množství vstupních dat. Naše rotorová sada je vhodným nástrojem ke generování skutečných dat, která autenticky reprezentují chyby rotačních strojů. Lze simulovat různé druhy poruch a generovat jejich vibrační chování, a to v laboratorním prostředí na zařízení s kompaktními rozměry.

Návrh vibrostandu

Vibrostand byl navržen tak, aby jeho užívání bylo co nejvíce uživatelsky příjemné. Valivá ložiska jsou na hřídeli upevněna pomocí jednoduchého kuželového upínacího pouzdra a zajištěna maticí. Jejich výměna nebo změna ložiskové vzdálenosti je tak otázkou několika minut. Otáčky rotoru jsou řízeny elektromotorem s frekvenčním měničem vybaveným LCD displejem. Na přání zákazníka však lze dodat i jiný typ řízení pohonu (například řízení z prostředí PC).

Naše vibrostandy se z velké části skládají ze standardních komponent, schválených pro použití v Evropské Unii Náhradní díly jsou tak snadno a rychle dostupné. Kvalita kusově vyráběných dílů je zajištěna našimi dlouholetými zkušenostmi s návrhem a řízením výroby rotačních strojů.

Snímače a diagnostika

Na přání zákazníka mohou být vibrostandy osazeny snímači od různých výrobců (např. CTC, Fluke/Prüftechnik) – od snímačů teploty, absolutních vibrací až po bezkontaktní snímače, které monitorují relativní polohu hřídele, nebo přímo online měřícími systémy, případně dodány s přenosnými měřícími přístroji.

Možnosti přizpůsobení

Vibrostand může být přizpůsoben zákazníkovi přesně na míru. Díky našim dlouholetým praktickým zkušenostem s rotačními stoji můžeme Vibrostand doplnit také např. o komponenty jakou jsou kompaktní kompresory, čerpadla atd., podle specifického přání zákazníka. Lze tak studovat různé jevy, vyskytující se u rotačních strojů, nebo validovat řídící algoritmy na kompaktním modelu, a to vše za zlomek ceny a času testování na skutečném stroji.